امضای ۱۱ سند همکاری میان ایران و سوریه

امضای ۱۱ سند همکاری میان ایران و سوریه

در جریان سفر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به سوریه، 9 سند و یادداشت تفاهم همکاری در حضور معاون اول رییس جمهور کشورمان و نخست وزیر سوریه امضاء شد و یک موافقتنامه و یک یادداشت تفاهم نیز توسط دکتر جهانگیری و عماد خمیس به امضاء رسید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *