کمیته مشترک اقتصادی سوریه و ایران در دمشق تشکیل شد

کمیته مشترک اقتصادی سوریه و ایران در دمشق تشکیل شد

فصل اقتصاد – کمیته مشترک اقتصادی سوریه و ایران با حضور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتحادیه اتاق های بازرگانی سوریه همزمان با برگزاری همایش تجاری میان فعالان اقتصادی دو کشور در دمشق تشکیل شد.
کمیته مشترک اقتصادی سوریه و ایران با حضور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتحادیه اتاق های بازرگانی سوریه همزمان با برگزاری همایش تجاری میان فعالان اقتصادی دو کشور در دمشق تشکیل شد.
کیوان کاشفی رئیس «کمیته مشترک اقتصادی ایران و سوریه» از طرف ایران و عمران شعبان به عنوان رئیس «کمیته مشترک اقتصادی سوریه و ایران» از طرف سوریه، سند مربوط به راه اندازی کمیته مشترک اقتصادی در دمشق را امضا کردند.
این سند هم چنین به امضای نهایی غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و محمد حمشو، رییس اتحادیه اتاق های بازرگانی سوریه رسید.
این کمیته مشترک شامل 10 عضو از طرف ایران و 10 تاجر و بازرگان سوری است.
اتاق ایران برای تقویت روابط اقتصادی ایران و سوریه سال گذشته کمیته مشترک دو کشور را تشکیل داد.
عمران شعبان در این نشست از احتمال …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *