خداحافظی آلمان با زغال سنگ تا 10 سال دیگر

خداحافظی آلمان با زغال سنگ تا 10 سال دیگر

فصل اقتصاد – یک کمیسیون دولت آلمان خواستار تعطیلی همه نیروگاه های زغال سوز این کشور تا سال 2038 شد.
برنامه های این کمیسیون در قلب استراتژی آلمان برای گذر به تجدیدپذیرها قرار دارد که بیش از 40 درصد سبد انرژی این کشور در سال گذشته را تشکیل دادند و برای نخستین بار زغال سنگ را مغلوب کردند.
پیشنهادهای این کمیسیون زغال سنگ، پس از بیش از 20 ساعت گفت وگو نهایی شدند و به عنوان دستورالعملی برای دولت در تلاش برای تبدیل خروج از زغال سنگ به قانون مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
این کمیسیون موافقت کرد دستکم 40 میلیارد یورو کمک برای ایالت های معدنکاری زغال سنگ که از کنار گذاشتن زغال سنگ آسیب خواهند داد اختصاص پیدا کند با این حال بودجه مذکور کمتر از 60 میلیارد یورو نسبت به کمکی است که درخواست شده بود.
باربارا پراتوریوس ، یکی از مقامات این کمیسیون گفت: این برنامه دستیابی به هدف تغییرات جوی تعیین شده از سوی دولت آلمان و همچنین دستیابی به انرژی مطمئن و مقرون به صرفه را امکان پذیر خواهد کرد.
در گام اول از اپراتورهای نیروگاه ها شامل آر وی دبلیو، یونی پر، EnBW و واتن فال خواسته خواهد شد حدود 12.7 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *