روسیه بدنبال صادرات گوشت گوسفندی به ایران

روسیه بدنبال صادرات گوشت گوسفندی به ایران

سازمان نظارت بر محصولات کشاورزی روسیه در گزارشی اعلام کرد که با سازمان دامپزشکی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی درباره شرایط و اصول بهداشتی و دامپزشکی صادرات محصولات گوشت گوسفند و نیز صدور مجوز دامپزشکی به توافق رسیده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *