گفتگو با برنده خوش اقبال خودرو۲۰۶ جشنواره باشگاه مشتریان بانک تجارت

گفتگو با برنده خوش اقبال خودرو۲۰۶ جشنواره باشگاه مشتریان بانک تجارت

به گزارش اقتصادآنلاین ، مشروح گفت و گو با وی را در اینجا می خوانید؛
با معرفی خودت شروع کن؟
عدنان دادگر، اهل شادگان از استان خوزستان هستم . 30ساله ام و مغازه شیرینی فروشی دارم.
چطور با خبرشدی که در چهارمین دوره قرعه کشی جوایز جشنواره حساب های جاری باشگاه مشتریان بانک تجارت برنده یک دستگاه خودروی 206 شدی؟
یکی از اعضای شورای شهر شادگان که مرا می شناخت پیامکی برایم فرستاد و گویا او در یکی از رسانه ها خبر برنده شدنم را خوانده بود. حقیقتش فکر می کردم با من شوخی می کند و زیاد به پیامش توجه نکردم.جالب اینجا بود که روز قرعه کشی 27 تماس داشتم که به خاطر نشناختن شماره، به آن پاسخ نداده بودم. بعدا متوجه شدم از بانک تجارت تماس گرفته بودند. شب که به خانه برگشتم مادرم با خوشحالی خبر برنده شدنم را که توسط معاون شعبه به او اطلاع داده شده بود را به من داد و طبیعتا خیلی خوشحال شدم.
هنگام قرعه کشی خودروی 206 جشنواره حساب های جاری باشگاه مشتریان بانک تجارت چقدر در حسابت بود؟
آن روز 24 میلیون تومان در حسابم بود. البته همین جا باید اعتراف کنم که نمی دانستم بانک تجارت هر ماه در باشگاه مشتریان قرع …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *