خرید باتری خودرو در بازار چقدر هزینه دارد؟

خرید باتری خودرو در بازار چقدر هزینه دارد؟

باتری ۹۰ اتمی فالکون در بازار با مبلغ ۷۷۲ هزار تومان در بازار به فروش می رسد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *