چابهار نقطه تلاقی دو سند توسعه راهبردی ایران است

چابهار نقطه تلاقی دو سند توسعه راهبردی ایران است

فصل تجارت – مدیرعامل منطقه آزاد چابهار گفت: چابهار نقطه ی تلاقی دو سند توسعه راهبردی ایران یعنی “توسعه سواحل مکران” و “محور توسعه شرق” است.
منطقه سیستان و بلوچستان، عبدالرحیم کردی در همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری چابهار و سیستان و بلوچستان، رویداد چابهار، گفت: منطقه آزاد چابهار در سال 72 با تحقق ماموریت سند توسعه محور شرق در چابهار ایجاد شد تا تسهیل کننده سرمایه گذاری باشد.
وی با بیان این که در سال های اخیر سعی کرده ایم تا آنجا که می توانیم تسهیل سرمایه گذاری کنیم، افزود: مجموع قراردادهایی که برای سرمایه گذاری در سه سال گذشته در منطقه آزاد چابهار منعقد شده، از مجموع قراردادهای 10 سال گذشته ی آن، بیشتر است.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار تصریح کرد: فرآیند ثبت شرکت در منطقه آزاد چابهار ظرف 48 ساعت کاری در صورت تکمیل مدارک، اتفاق می افتد.
کردی ادامه داد: در راهبردی بودن چابهار و ظرفیت های آن شکی نیست؛ این بندر نقطه تلاقی دو سند مهم توسعه ای محور شرق و سند مگاپروژه توسعه سواحل مکران است؛ چابهار نگین توسعه شرق و محرک توسعه این بخشِ کمتر توسعه یافته کشور است.
مدیرعامل منطقه …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *