زمان واریز بسته 200 هزار تومانی تامین اجتماعی

زمان واریز بسته 200 هزار تومانی تامین اجتماعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از شنبه آینده- بیست و نهم دی ماه- همه کارگرانی که زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند، بسته حمایتی دریافت می کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *