عطش در سرزمین آب

عطش در سرزمین آب

یاسوج- ایرنا- کهگیلویه و بویراحمد امسال یکی از سه استان اول کشور در میزان بارندگی بوده که در یک روند طبیعی این میزان بارندگی باید نوید بخش تابستانی دل انگیز در سرزمین آب و آبشارها باشد در حالی که اینچنین نیست و سال هاست برخی نقاط این دیار با تنش آبی رو به روست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *