توضیح وزارت صنعت درباره تحویل خودروهای پیش فروش شده

توضیح وزارت صنعت درباره تحویل خودروهای پیش فروش شده

مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر رفع مشکل تامین مواد اولیه قطعه سازان تا پایان بهمن ماه، از آغاز تحویل خودروهای پیش فروش شده در آینده نزدیک خبر داد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *