زنده بودن خلبان یا دیگر سرنشینان بوئینگ را هنوز نمی توان تایید یا رد کرد

زنده بودن خلبان یا دیگر سرنشینان بوئینگ را هنوز نمی توان تایید یا رد کرد

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: پس از سانحه بوئینگ ۷۰۷ باری در فرودگاه فتح، عده ای اعلام کرده اند خلبان زنده است اما ما فعلاً نمی توانیم این خبر را تایید یا رد کنیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *