کارمند چینی هوآووی در لهستان اخراج شد

کارمند چینی هوآووی در لهستان اخراج شد

شرکت هوآووی کارمند چینی خود را که در لهستان به جرم جاسوسی دستگیر شده بود، اخراج کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *