تداوم حمایت بانک پارسیان از تولید در سال حمایت از کالای ایرانی

تداوم حمایت بانک پارسیان از تولید در سال حمایت از کالای ایرانی

مدیرعامل بانک پارسیان حمایت از تولید را از برنامه های ویژه بانک ها اعلام کرد .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *