قیمت جو، ذرت و کنجاله وارداتی اعلام شد

قیمت جو، ذرت و کنجاله وارداتی اعلام شد

فصل تجارت – سقف قیمت جوی وارداتی، ذرت وارداتی و کنجاله سویای وارداتی و داخلی با هدف بازرسی بر قیمت و توزیع کالاهای اساسی مشمول ارز رسمی تعیین شد.
وزارت جهاد کشاورزی در اجرای مصوبات کارگروه تنظیم بازار با هدف نظارت و بازرسی بر قیمت و توزیع کالاهای اساسی بهره مند از ارز رسمی، سقف قیمتی جو وارداتی، ذرت وارداتی و کنجاله سویای وارداتی و داخلی را اعلام کرد.
به این ترتیب سقف قیمت هر کیلوگرم جو وارداتی 1350 تومان، قیمت هر کیلوگرم ذرت وارداتی 1350 تومان و نرخ هر کیلوگرم کنجاله سویای وارداتی و داخلی 2450 تومان اعلام شد.

بر اساس بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی، قیمت های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل تعیین شده است. همچنین قیمت های مذکور، سقف نرخ است و عرضه با قیمت های پایین تر به مصرف کنندگان بلامانع خواهد بود.
طبق این بخشنامه نیز تمام واردکنندگان و تأمین کنندگان مکلف هستند نسبت به توزیع کالا در شبکه های منتخب و اعلامی، اقدام و فهرست خریداران را به تفکیک به دستگاه های نظارتی ارائه کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *