دولت برای تامین مسکن اقشار متوسط و کم درآمد هدفگذاری دارد

دولت برای تامین مسکن اقشار متوسط و کم درآمد هدفگذاری دارد

اقتصادنیوز: وزیر راه و شهرسازی گفت: اتفاقاتی که در حوزه مسکن رخ داده بیش از آنکه از بازار مسکن متاثر باشد، بازتاب شرایط اقتصادی است و دولت به عنوان سیاست ثابت و برنامه اجرایی تولید مسکن برای جامعه هدف که اقشار متوسط و کم درآمد است، دنبال می کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *