درخواست نامگذاری خیابانی به نام "شهدای سانچی"

درخواست نامگذاری خیابانی به نام "شهدای سانچی"

اقتصاد ایران: رییس شورای اسلامی شهر تهران از درخواست نامگذاری خیابانی به نام “شهدای سانچی” خبر داد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *