با رتبه بندی بازرگانان، نظارتها و تسهیلات ساماندهی می شود

با رتبه بندی بازرگانان، نظارتها و تسهیلات ساماندهی می شود

معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: با رتبه بندی بازرگانان، علاوه بر افزایش شفافیت، نظارت ها بیشتر و بهتر می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *