قیمت منطقی مرغ ١١ هزار تومان است

قیمت منطقی مرغ ١١ هزار تومان است

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به افزایش تولید مرغ در کشور، گفت: روند نزولی قیمت ادامه دارد و به اعتقاد ما نرخ ١١ هزارتومان برای هرکیلوگرم از این کالا مناسب است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *