اعلام شرایط حذف یارانه سه دهک پردرآمد

اعلام شرایط حذف یارانه سه دهک پردرآمد

بر اساس تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۸، استانداران مجاز به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی شدند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *