کمیاب های‌های اجاره در بازار مسکن تهران+جدول قیمت

کمیاب های‌های اجاره در بازار مسکن تهران+جدول قیمت

اقتصادنیوز : بررسی میدانی فایل‌ واحدهای مسکونی عرضه شده در بازار رهن و اجاره نشان می‌دهد: در بخش عمده آپارتمان‌های عرضه شده در این بخش از بازار مسکن، مالکان به دریافت مبلغ اجاره ماهانه بالا نسبت به ودیعه درنظرگرفته شده تمایل دارند. به تعبیر دیگر حجم فایل‌های «رهن کامل» در این روزها در بازار اجاره به شدت کاهش پیدا کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *