هند پول نفت ایران را در ۵ حساب بانکی پرداخت می کند

هند پول نفت ایران را در ۵ حساب بانکی پرداخت می کند

هند پول واردات نفت از ایران را به حساب ۵ بانک خود که زیر نظر بانک یوسی او هند هستند، واریز می کند. این اقدام پس از توافق دو کشور درباره مکانیزم پرداخت صورت گرفت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *