قیمت انواع فرز و سنگ رومیزی در بازار

قیمت انواع فرز و سنگ رومیزی در بازار

سنگ رومیزی محک مدل GD-۱۵۰H با مبلغ ۴۶۴ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار به فروش می رسد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *