تاکید مدیرعامل فولاد مبارکه بر آماده سازی ورزشگاه نقش جهان

تاکید مدیرعامل فولاد مبارکه بر آماده سازی ورزشگاه نقش جهان

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه، پنج شنبه ۱۵ آذرماه، با حضور در ورزشگاه نقش جهان بر روند آماده سازی این ورزشگاه و مسیرهای منتهی تاکید کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *