برنامه دولت برای بافت‌های فرسوده چگونه عملیاتی شود؟

برنامه دولت برای بافت‌های فرسوده چگونه عملیاتی شود؟

اقتصادنیوز: عرضه مسکن در محدوده فرسوده و «مستعد ساخت‌و‌ساز» در درون‌ شهرها به‌دلیل نارسایی‌ سیاست‌ جدید دولت، با سه مجهول مواجه است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *