بخش خصوصی باید به هوشمند سازی مصرف انرژی ورود کند

بخش خصوصی باید به هوشمند سازی مصرف انرژی ورود کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مجری طرح مدیریت مصرف انرژی در همایش هوشمند سازی مصرف انرژی با اشاره به اینکه اقدامات متعددی برای ایجاد زیرساخت های هوشمند سازی ایجاد شده است، گفت: اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در ایجاد زیرساخت های ارتباطی همکاری داشته ایم و تلاش زیادی برای ایجاد امنیت…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *