200 هزار واحد مسکونی در 21 شهر جدید ساخته می شود

200 هزار واحد مسکونی در 21 شهر جدید ساخته می شود

اقتصادنیوز: مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: 200 هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم توسعه در 21 شهر جدید کشور ساخته می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *