بررسی بودجه در مجلس بعد از تقدیم لایحه آغاز می شود

بررسی بودجه در مجلس بعد از تقدیم لایحه آغاز می شود

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت که پروسه زمانی بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ از زمان تقدیم آن به مجلس آغاز می شود .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *