افزایش تسهیلات ساخت مسکن برای انبوه سازان تا ۱۱۰ میلیون تومان کلید واژه ها

افزایش تسهیلات ساخت مسکن برای انبوه سازان تا ۱۱۰ میلیون تومان کلید واژه ها

در جلسه ای با کمیسیون اقتصاد مجلس، بانک مسکن و وزیر راه و شهرسازی، توافق شد برای انبوه سازان و سازندگان حرفه ای ۷۰ میلیون تومان وام بدون سپرده گذاری با سود ۱۸درصد علاوه بر وام ۴۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۹درصد در نظر گرفته شود. در مجموع وام ساخت مسکن برای انبوه سازان به ۱۱۰ میلیون تومان بالغ می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *