ارزش روز پرتفوی سهام عدالت تحت تاثیر شرایط بورس کم شد

ارزش روز پرتفوی سهام عدالت تحت تاثیر شرایط بورس کم شد

ارزش روز ۴۹ شرکت حاضر در پرتفوی سهام عدالت با توجه به کاهش های اخیر شاخص و نمادهای معاملاتی در بازار سهام، از ۱۱۳۱هزار میلیارد ریال به ۱۰۵۲ هزار میلیارد ریال کاهش یافت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *