بازدهی سرمایه گذاران رشد 70 درصدی داشته است/ اخبار خوبی از فروش شرکت ها به گوش می رسد/ فرصت خوبی برای استفاده از استارت آپ ها و فین تک ها است

بازدهی سرمایه گذاران رشد 70 درصدی داشته است/ اخبار خوبی از فروش شرکت ها به گوش می رسد/ فرصت خوبی برای استفاده از استارت آپ ها و فین تک ها است

مدیرعامل فرابورس اظهار داشت: به لحاظ شاخص و بازدهی سرمایه گذاران در بازار، شاهد رشد 70 درصدی از ابتدای سال تا امروز هستیم که در گزارش فدراسیون جهانی بورس (WFE)، بورس تهران و فرابورس ایران بیشترین رشد را داشته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *