درخواست ایران برای معافیت از کاهش تولید اوپک

درخواست ایران برای معافیت از کاهش تولید اوپک

وزیر نفت پس از این که برای شرکت در نشست رسمی اوپک وارد وین شد، اعلام کرد ایران خواستار معافیت از هرگونه توافق کاهش تولید اوپک خواهد بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *