قیمت رسمی خودرو حداقل ۱۰ میلیون گران می شود

قیمت رسمی خودرو حداقل ۱۰ میلیون گران می شود

ساعت24-پس از تایید و تکذیب های فراوان درباره قیمت گذاری خودروهای داخلی در حاشیه بازار، شنیده ها از آن حکایت دارد که این فرمول به تایید دولت، مجلس شورای اسلامی و زنجیره خودروسازی رسیده و قیمت جدید خودروها به احتمال زیاد اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *