نبود نظارت عملی بر بانکها طبق اصول اسلامی

نبود نظارت عملی بر بانکها طبق اصول اسلامی

فصل اقتصاد – عضو کمیته فقهی بانک مرکزی گفت: تاکنون هیچ ساختاری جهت نظارت عملی برفعالیت بانک ها طبق اصول بانکداری اسلامی در کشور وجود نداشته است.
علی صالح آبادی در گفتگو با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه در حال حاضر بانک های کشور طبق قانون بانکداری اسلامی 40 سال قبل اداره می شوند، افزود: علاوه براین جای توسعه دهنده ابزارهای اسلامی نیز در نظام بانکداری ایران به شدت خالی بوده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه کمیته فقهی از سال 86 در سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل و تجربیات موفقی را کسب کرده است، اظهارداشت: بدون شک با تشکیل چنین کمیته ای در بانک مرکزی ضمن نظارت شرعی بر عملکرد بانک ها به یقین ابزارهای جدید در نظام پولی تعریف و در سیستم بانکی به کار گرفته خواهد شد.
رئیس انجمن مالی اسلامی ضمن اشاره به برگزاری چهارمین همایش مالی اسلامی با موضوع «نقش نهادهای مالی اسلامی در ثبات اقتصادی » در یازدهم آذرماه امسال گفت: این انجمن هرساله همایش سالانه مالی اسلامی را در کشور برگزار می کند.
وی با تاکید بر اینکه این روزها ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی در کشور ضرورت …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *