15 هدف متعلق به ایران، حزب الله و سوریه را در خاک سوریه منهدم کردیم

15 هدف متعلق به ایران، حزب الله و سوریه را در خاک سوریه منهدم کردیم

رژیم صهیونیستی اسرائیل ادعا کرد با استفاده از موشک های سطح به سطح، اهداف متعلق به ایران و حزب الله در خاک سوریه را مورد حمله قرار داده است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *