کاوشگری که به رویاپردازی های مریخی پایان داد

کاوشگری که به رویاپردازی های مریخی پایان داد

اقتصاد ایران: قرن ها دانشمندان تصور می کردند مریخ سیاره ای است در آن حیات وجود دارد. بر خلاف ناهید، بهرام با تلسکوپ قابل مشاهده بود. رنگ سطح مریخ از دید زمینیان متغییر بود و همین امر باعث می شد ستاره شناسان تا مدت ها تصور کنند این تغییرات در اثر آب شدن یخ های قطبی در فصل بهار و جاری شدن رودخانه ها به سوی خط استوا و در نتیجه روییدن گیاهان است اما این رویاهای دور و دراز با رسیدن مارینر-۴ به نزدیکی مریخ و فرستادن عکس از سطح آن به کلی از بین رفت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *