اکباتان ایده‌آل‌ترین شهرک تهران برای سکونت است

اکباتان ایده‌آل‌ترین شهرک تهران برای سکونت است

اقتصادنیوز؛ شهرک اکباتان برای کسانی که با آن آشنا نیستند از بیرون به ظاهر تنها یک شهرک معمولی با ساختمان‌های بتنی خاکستری رنگ و قدیمی است؛ اما آشنایان و ساکنان آن می‌دانند که جریان حیات در این شهرک قدیمی بیشتر از هر شهرک دیگری در تهران جاری است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *