کارشناس صنعت خودرو: بازار خودرو در شرایط بی تعادلی به سر می برد / لزوم بروز رسانی فوری قیمت خودرو

کارشناس صنعت خودرو: بازار خودرو در شرایط بی تعادلی به سر می برد / لزوم بروز رسانی فوری قیمت خودرو

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: بروز رسانی قیمت خودرو، نیاز فوری این صنعت است و هر روز تاخیر، زیان های متعددی را متوجه خودروسازان، قطعه سازان و صنایع وابسته و البته مردم خواهد کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *