قیمت مسکن در تابستان امسال چقدر تغییر کرد؟

قیمت مسکن در تابستان امسال چقدر تغییر کرد؟

اقتصادنیوز: بر اساس آمار رسمی وزارت راه وشهرسازی قیمت مسکن در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته ۶۳ در افزایش یافته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *