کشف گوشی قاچاق در پوشش جهیزیه عروس در خدابنده

کشف گوشی قاچاق در پوشش جهیزیه عروس در خدابنده

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: مأموران نیروی انتظامی استان زنجان ۳۷۸دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق در خدابنده کشف و ضبط کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *