از دو هفته آینده وام نوسازی پرداخت می شود

از دو هفته آینده وام نوسازی پرداخت می شود

اقتصادنیوز: مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری از آغاز پرداخت وام بازآفرینی شهری از دو هفته دیگر خبر داد و گفت: کسی با اصل مسکن مهر مشکل ندارد بلکه انتخاب محل های احداث چالش آن است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *