چرا کالیفرنیا تا این حد دچار آتش سوزی می شود؟

چرا کالیفرنیا تا این حد دچار آتش سوزی می شود؟

فصل اقتصاد – دانشمندان نقش چهار عامل کلیدی را در بروز آتش سوزی های عظیم کالیفرنیا مهم می دانند.
در سال های اخیر ایالت کالیفرنیا در آمریکا آتش سوزی های عظیمی را تجربه کرده است. آتش سوزی کمپ فایر که در تاریخ هشتم نوامبر 2018، آغاز شد، بزرگ ترین و مخرب ترین آتش سوزی تاریخ کالیفرنیا بود. این آتش سوزی با سرعت پیشروی 32 هکتار در دقیقه، شهر شمالی پارادایس را ویران کرد. در ادامه ی همان روز آتش به مناطق مختلفی پیشروی کرد و موجب تخلیه ی مناطق مسکونی زیادی شد. اما چرا در کالیفرنیا چنین آتش سوزی های فاجعه باری اتفاق می افتد؟ دانشمندان در این زمینه به نقش چهار عامل کلیدی اشاره می کنند: تغییرات اقلیمی
نخستین عامل، تغییرات اقلیمی کالیفرنیا است. پارک ویلیامز دانشمند علم اقلیم شناسی زیستی در دانشگاه کلمبیا می گوید: آتش از بسیاری لحاظ چیز ساده ای است؛ تا زمانی که جرقه و مواد خشک به اندازه ی کافی موجود باشد، آتش مواد را می سوزاند. کالیفرنیا مانند بیشتر مناطق غربی آمریکا اکثر رطوبت خود را طی فصول پاییز و زمستان به دست می آورد. پس از آن به علت عدم بارش باران و گرما، پوشش گیاهی این منطقه در طول فصل …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *