تکلیف جدید دولت به بانک مرکزی

تکلیف جدید دولت به بانک مرکزی

به گزارش خبرهای بانکی به نقل از ایسنا، با تصویب هیات وزیران، دستگاه های اجرایی موظف شدند سازوکارهای لازم برای دریافت وجوه دولتی از طریق شرکت های خدمات فناوری مالی را به وجود آورند .
براساس این تصویب نامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است چارچوب ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت های مبتنی بر انواع فناوری ها را با رعایت این تصویب نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تدوین و ابلاغ کند .
همچنین بانک مرکزی باید سازوکارهای لازم برای فراهم آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و شرکت های فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه فراهم کند و در حوزه های نوآورانه ای که در آن مقررات گذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری های پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد “فضای آزمون نوآوری” با زیرساخت های مورد نیاز بانکی – پرداختی اقدام کند .
براساس بند (۲) این تصویب نامه، بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *