افزایش ۲۰۹ درصدی بارندگی ها در ایران

افزایش ۲۰۹ درصدی بارندگی ها در ایران

براساس آخرین آمار میزان بارندگی در کشور، وضعیت بارش ها مطلوب شده به گونه ای که نسبت به میانگین دوره های مشابه درازمدت ۷۷.۷ درصد و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ۲۰۹ درصد شاهد افزایش بارندگی ها هستیم.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی ، سال گذشته ۱۱.۱ میلی متر بارندگی در ایران در مدت مشابه صورت گرفت که امسال حجم بارش ها از اول مهرماه تا ۱۸ آبان ماه معادل ۵۶.۵۲۷ میلیارد مترمکعب تخمین زده شده است.
طی این مدت میزان بارندگی ها به گونه ای بود که در شش حوزه اصلی آبریز کشور هیچ گونه کاهش بارندگی را شاهد نیستیم و در تمام حوزه ها وضعیت بارش ها نسبت به سال آبی گذشته بهبود یافته است؛ به گونه ای که در حوزه دریای خزر ۱۲.۱ میلی متر، در حوزه خلیج فارس و دریای عمان ۴۸.۳ میلی متر، در حوزه دریاچه ارومیه ۲۰.۱ میلی متر، در حوزه فلات مرکزی ۱۴.۱ میلی متر، مرزی شرقی ۷.۳ میلی متر و در حوزه قره قوم ۳۷.۷ میلی متر افزایش بارندگی را شاهد هستیم.
به طور کلی باید گفت که در شش حوزه اصلی کشور میزان بارش ها نسبت به سال آبی گذشته ۲۳.۲ میلی متر افزایش داشته است که این اعداد بیانگر وضعیت مطلوب بارندگی ها در کشور …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *