تاثیر نوسانات ارزی بر بازار گل

تاثیر نوسانات ارزی بر بازار گل

ایرنا به نقل از مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای سراسری گل و گیاه کشور گزارش داد: با آنکه قیمت فروش و میزان تولید گل رز در کشور به دلیل نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی کاهش یافته، اما بازار تولیدکنندگان این محصول راکد است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *