ساخت مته حفاری چاههای نفت در ایران بومی سازی شد

ساخت مته حفاری چاههای نفت در ایران بومی سازی شد

اقتصاد ایران: اهواز – رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان گفت: مته حفاری دندانه ای به عنوان یکی از اقلام اساسی در صنعت نفت است که ساخت آن در پژوهشکده تکنولوژی این سازمان 100 درصد بومی شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *