دژپسند: حفظ ارزش پول ملی، دفاع از هویت ایرانی است

دژپسند: حفظ ارزش پول ملی، دفاع از هویت ایرانی است

وزیر اقتصاد تاکید کرد: اینکه من در جلسه معارفه با نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفتم که بخش خصوصی در خط مقدم مقابله با تحریم ها قرار دارد، نه تعارف، بلکه مبتنی بر کار کارشناسی و تجربیات جهانی است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *