افزایش ۵۶ درصدی درآمدهای نفتی در هفت ماهه اول سال

افزایش ۵۶ درصدی درآمدهای نفتی در هفت ماهه اول سال

رییس سازمان برنامه و بودجه با تشریح گزارش عملکرد ۷ ماهه اول بودجه سال ۹۷، از افزایش ۵۶ درصدی درآمدهای نفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *