عناوین اصلی روزنامه های اقتصادی12 آبان 97

عناوین اصلی روزنامه های اقتصادی12 آبان 97

فصل تجارت – روزنامه های اقتصادی امروز به مسائلی چون معافیت کشورها از تحریم نفتی ایران، قیمت عرضه کالاهای اساسی، کم شدن فاصله قیمت ارز در نیما و بازار ثانویه و … پرداختند.
به گزارش شبکه ایران کالا، روزنامه های اقتصادی کشور از جمله ابرار اقتصادی، دنیای اقتصاد، گسترش صنعت، هدف اقتصاد و… نگاهی به سوژه های روز مسائل اقتصادی داشته اند در ادامه تعدادی از این مطالب را مشاهده می کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *