22 هزار تن چغندرقند تحویل کارخانه قند شیروان شد

22 هزار تن چغندرقند تحویل کارخانه قند شیروان شد

بجنورد- ایرنا- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: 22 هزار تن چغندر قند در 20 روز گذشته تحویل کارخانه قند شیروان شده است که 12 هزار تن آن مربوط به کشاورزان استان و مابقی خارج از استان بوده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *