مذاکره با یک بانک افغانی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات

مذاکره با یک بانک افغانی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: مذاکراتی با بانک آرین افغانستان انجام شده تا امور مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان از طریق این بانک به کشور بازگردد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *